Základní umělecká škola Strážnice

Základní umělecká škola ve Strážnici je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem.

Jedná se o dvouoborovou ZUŠ, která poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním a tanečním oboru. Na základě projeveného zájmu veřejnosti a možností ZUŠ je vyučována v hudebním oboru především hra na klavír, akordeon, cimbál, kytaru, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, tubu a bicí nástroje. V tanečním oboru se jako hlavní předmět vyučuje současný tanec, výuka zahrnuje také předměty: taneční a rytmická průprava , dětské taneční hry, taneční kompozice a improvizace, lidový tanec a taneční praxe.

Co Vašim dětem nabízíme?

Systematické a komplexní studium poskytující základy vzdělání v hudebním a tanečním oboru. Naším cílem je zaujmout děti pro umění, kultivovat tím jejich osobnost a motivovat je k celoživotnímu zájmu o umělecké hodnoty.

Po zvládnutí základů se děti mohou realizovat individuálně, nebo v souborech naší školy a to při různých, nejen školních akcích.

Tradiční akce

Koncerty pro ZŠ

Koncerty určené pro žáky základních škol, na kterých se snažíme hudbu i tanec co nejvíce přiblížit dětem i teenagerům. Program je postavený převážně na populární hudbě, pohádkových či filmových melodiích.

Koncerty pro MŠ

Pořádáme pro předškolní děti z mateřských škol. Program tvoří především lidové písně a pohádkové melodie. Během celého koncertu jsou děti aktivně zapojovány, poznávají hudební nástroje, písničky, zpívají nebo hudbu vyjadřují pohybem.

Adventní koncerty

Chrámové prostory mají mimořádně krásnou akustiku. Na těchto koncertech se převážně prezentují vícečetná hudební uskupení a komorní soubory. Zaznívají klasická díla starých mistrů, ale také soudobá hudba.

Novoroční taneční vystoupení

Celé vystoupení patří našim tanečníkům a tanečnicím. Choreografie jsou umocněny různými světelnými efekty.

Absolventské koncerty

Slavnostní koncerty, na kterých vystupují žáci, kteří zakončují studium I. nebo II. stupně. Žáci vystupují nejčastěji sólově s doprovodným nástrojem. Koncerty se konají v hudebním sále školy a mají komornější charakter.

ZUŠkolák

Závěrečné vystoupení žáků a jedna z hlavních akcí naší školy. Během vystoupení se představí postupně všechny hudební obory, taneční obor, nechybí hudební soubory, pěvecký sbor, cimbálová muzika ani školní orchestr.

Historie školy

1966

Založení školy

Škola byla založena 1. 9. 1966 jako Lidová škola umění. Vznikla z původní pobočky LŠU Veselí nad Moravou ve Strážnici. Tehdy škola neměla svoji budovu a vyučovalo se postupně ve třídách Základní školy, v budově bývalého "Casina" v ulici Boženy Hrejsové, v budově Sdruženého závodního klubu, na zámku a v budově dnešního Městského muzea. Nejpočetnějšími obory byly hudební a taneční, přesto se zpočátku vyučovalo i v oboru výtvarném a literárně – dramatickém. Tyto obory ovšem byly později převedeny pod jiné vzdělávací instituce.

1985

Nová budova

Významným předělem se pro činnost školy stal rok 1985 - 26. 4. 1985 se škola přemístila do zrekonstruované budovy bývalého internátu na ulici Preláta Horného. V té době vyučovalo cca 270 žáků 9 učitelů.

1990

Změna názvu školy

na Základní umělecká škola

1996

Zařazení školy do sítě škol MŠMT

Povolená kapacita školy 302 žáků, vyučované obory : hudební, taneční, výtvarný

2000

Právní subjektivita

Škola na základě zřizovací listiny Školského úřadu v Hodoníně získává právní subjektivitu.

2001

Změna zřizovatele

Jihomoravský kraj

2007

Navýšení povolené kapacity

Navýšení povolené kapacity žáků na 311 (hudební obor: 231, taneční obor: 80).

Napsali jste nám...