Základní informace

Základní umělecká škola je určena zejména pro nadané a talentované jedince, kteří splňují předpoklady pro přijetí. U přijímacích zkoušek je posuzována míra talentových schopností potřebných pro studium zvoleného uměleckého oboru. Naše škola má od svého zřizovatele pevně stanovenou kapacitu (ta je závazná a nepřekročitelná). Z tohoto důvodu může nastat situace, kdy žák, ač splňuje předpoklady pro vzdělávání v ZUŠ, nemůže být na naši školu přijat. Počet přijatých závisí na počtu žáků, kteří ukončí v daném roce studium v ZUŠ.

Co si připravit k přijímacím zkouškám

Není čeho se obávat. Při přijímacích zkouškách děti absolvují velice jednoduchý talentový test. Jde pouze o zjištění základních předpokladů.

Pro studium v hudebním oboru si dítě připraví dvě z určených písní - Ovčáci, čtveráci, Kočka leze dírou, Skákal pes nebo Pod naším okýnkem, které potom u zkoušky zazpívá.

Pro studium v tanečním oboru není potřeba zvláštní příprava. Důležité je přijít ve vhodném oblečení pro pohybovu aktivitu a vzít si s sebou cvičky, piškoty nebo ponožky. U zkoušky pak vyzkoušíme flexibilitu pohybu dítěte, obratnost a držení těla při chůzi a běhu.

Jak si vybrat nástroj

Při výběru hudebního nástroje pro své dítě, je zapotřebí zvážit více věcí. Nerozhodujte se pouze podle toho, který nástroj máte již doma nebo na jaký jste sami hráli. Je zapotřebí přihlédnout k přání dítěte a také k odbornému názoru, který vám rádi poskytneme právě u přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu Kliknutím na tlačítko otevřete stránku s přihlašovacím formulářem.